Alle producties zijn te boeken en aan te passen op behoeften, doelstelling en doelgroep van uw bijeenkomst.

Laat je niet kisten!

“Ik ben meneer de vries en ik ben dood , maar nu even niet, want ik wil graag met u even terug kijken op mijn leven en dan vooral mijn sterven. Dat ging niet helemaal lekker, tenminste, ik denk dat dat beter kan”. Zo begint Laat je niet Kisten! In opdracht van de KNMG maakte PodiumT een interactieve theaterinterventie over stoppen met behandelen, passende zorg in de laatste levensfase. Over het loslaten van het leven dus. PodiumT maakt dit samen met zorgprofessionals en patiënten bespreekbaar.

 

 TIME OUT!
“Hoe komt het dat veel (aankomende) jonge en goed opgeleide professionals lijden onder stress, burn-out en soms zelfs depressie? Waarom is het zo moeilijk bespreekbaar te maken? Moeten we ons zorgen maken over het welzijn van jonge professionals?”


Time Out is een theaterdebat, een interactieve muzikale theaterinterventie, een live onderzoek voor – en samen met – professionals in de zorg, het bedrijfsleven, de overheid, universiteiten en andere opleidingsinstituten. Je wordt meegenomen in de hobbels op weg naar een succesvolle loopbaan van studenten en (jonge) professionals. Aanleiding was de vraag van Stichting Student & Gezondheid | Triodos Foundation vanwege het alarmerend groeiend aantal burn-outs onder studenten en (jonge) professionals

Voor meer informatie over de mogelijkheid voor(gedeeltelijke) financiële steun voor een opvoering van TIME OUT!,  neem contact op met info@podiumt.nu

 

 

#WOORDEN

In opdracht van zorgprossionals en met adviezen van de federaties maakte PodiumT na een periode van research en interviews, een interactief theater/filmconcept met humor en confrontatie over optimaal functioneren en het bespreekbaar maken van ontwrichtend gedrag. Wat voor de een grensoverschrijdend is, is voor de ander misschien een grapje. Wat voor de ander ontwrichtend gedrag is, is voor de een gewoon een beetje direct. Dus wat is het eigenlijk? Op maat te maken voor alle doel- en beroepsgroepen.
Reactie na een voorstelling: “Als er een manier is om als professionals beter met elkaar in contact te komen dan heeft PodiumT die manier gevonden. Met humor, respect en zonder oordeel. Knap.”

 

#slaap

De effecten van slecht slapen worden stelselmatig onderschat. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 3 mensen last heeft van slapeloosheid. Een omvangrijke groep dus waarvan maar een kwart met deze klachten naar de huisarts gaat. Maar zelfs als iemand naar de huisarts gaat, leidt dit niet altijd tot een oplossing anders dan het gebruik van slaapmedicatie: ongeveer 60% van de mensen die met slapeloosheid naar de huisarts gaat krijgt slaapmiddelen voorgeschreven (Hoebert et al 2012).

PodiumT maakte in opdracht van De Hersenstichting het theaterdebat #slaap voor zorgprofessionals uit de 1e lijn om ervaring en kennis te delen. #Slaap is ook de kickstart van het zorgprogramma Slaapstraat. Voor meer informatie over #slaap en de Slaapstraat: info@podiumt.nu en www.slaapstraat.nu

 

VOOR JE KIEZEN!

Voor je Kiezen! is een interactieve theaterinterventie over Shared Decision Making. Over de patiënt die steeds meer de regie neemt en beslist. Over de verhouding tussen patiënt en de arts en over de arts zelf. Voor je Kiezen! is gemaakt en wordt gespeeld o.a. door Arthur Umbgrove (schrijver en cabaretier)en Frederiek Voskens (actrice).

 

 

H E L D E R!

H E L D E R ! gaat over grenzen stellen aan de medische behandeling met oog voor de kernwaarden van het leven en de daarbij passende zorg.  Lastige thema’s als het vermijden van onnodige zorg, het vroegtijdig nadenken over niet meer behandelingen en het loslaten van het leven. PodiumT wil dit samen met professionals in de zorg en patiënten bespreekbaar maken. H E L D E R ! gaat ook over Samen Beslissen… Of toch niet? Want wat als tijd en feiten je inhalen op de SEH, de familie anders denkt dan de patiënt, de arts de richtlijnen moet volgen…hoe maak je dan medisch zinloos behandelen bespreekbaar.

 

#BEGINEENGOEDGESPREK

In opdracht van de Patiëntenfederatie en de Federatie Medisch Specialisten heeft PodiumT ism Netwerk.cc drie films ontwikkeld voor workshops, opleiding of presentaties. De films gaan in op welke overtuigingen, angsten, wensen en ideeën patiënten en artsen hebben die in de weg kunnen staat van een goed gesprek. De films geven stof tot nadenken en zijn een goed startpunt voor discussie. Hieronder de trailer. De drie films zijn te vinden op de websites van beide organisaties.

ANGST (repetitie en montage)

Een mix van theater en documentaire over angst- en dwangstoornissen. Over de lastig op te merken signalen van angst en dwang en de verstrekkende gevolgen ervan. In deze interactieve voordracht worden de verhalen van deze mensen, hun hulpverleners en hun sociale omgeving belicht. Na afloop is er een gesprek met het publiek, patiënten en zorgprofessionals om preventie, zelfredzaamheid en verbetering van de zorg te bevorderen. In nauwe samenwerking met de ADF Stichting, Justus van Oel en GGZ professionals realiseerde PodiumT deze verbindingsperformance, om patiënt en zorgprofessional, 1e lijns- en 2e lijnszorg, curatieve en psychische zorg met elkaar te verbinden. 

 

DE BEHANDELAFSPRAAK FILM

‘Als iemand zegt “Ik wil niet meer gereanimeerd worden”, bedoelt hij waarschijnlijk niet dat hij dood wil, bedoelt hij niet dat hij geen goede zorg meer behoeft. Hij bedoelt iets anders, dat hij bang is voor eventuele blijvende schade en bang is de regie over zijn leven te verliezen. Eigenlijk wil hij het graag hebben over de essentiële waarden van zijn leven.’ 

Rijnstate heeft het initiatief genomen om bewustzijn te vergroten en attitude aan te scherpen rondom De Behandelafspraak, grenzen stellen aan de medische behandeling met oog voor de kernwaarden van het leven en de daarbij passende zorg. Rijnstate is hierin koploper en wil zich sterk blijven maken voor de dialoog. Lastige thema’s als het vermijden van onnodige zorg, het vroegtijdig nadenken over mogelijkheden en onmogelijkheden van behandelingen en het loslaten van het leven, wil Rijnstate samen met haar zorgprofessionals en patiënten bespreekbaar maken.

In dit kader heeft PodiumT i.s.m. Netwerk.cc ,  in opdracht van Rijnstate een film gemaakt. Een drieluik, voor jonge dokters. Geen e-learning, geen training, geen gespreksvaardigheden, maar een film die aanzet tot nadenken over een lastig thema met als doel de dialoog tussen arts en patiënt te bevorderen.

Voor het gebruik van deze film of meer informatie over het inzetten ervan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Rijnstate, via telefoonnummer 088 – 005 6433 of email communicatie@rijnstate.nl. Hieronder de trailer.

 

ROUW

Een interactieve podiuminterventie over verlies, ontwikkeld in samenwerking met Het Consulaat . De voorstelling brengt rouw na  werk gerelateerd verlies bespreekbaar. Een optimistische muzikale voorstelling voor ondernemingen waar veranderingen aan de orde zijn. Premiere 25 april 2013 Symposium ‘Over de Rooie’ in de Zonnenheuvel te Doorn.

 

KAK! 

PodiumT maakte in opdracht van en in samenwerking met kinderbekkenfysiotherapeut Bernadette Berendes, voor een congres van kinderbekkenfysiotherapeuten, een korte toneelvoorstelling over fecale incontinentie bij kinderen: KAK! Het toneelstuk belicht het dilemma vanuit ouderperspectief. KAK! gaat over onmacht en onwetendheid van ouders, over botsende belangen en miscommunicatie tussen de diverse partijen die zich buigen over dochter Bib.

 

Het Verlies van Viviane

te zien o.a. op 24 JANUARI  –  NUNSPEET  –  BEKKENBODEMDAG 2015

Tussen 
de
 40‐60 
jaar 
is 
1 
op
 de 
4 
vrouwen 
incontinent.
Dit 
leidt 
tot 
 schaamte,
 sociale
verarming
en
 en depressiviteit.
 Daarnaast 
erkennen
 veel
 vrouwen 
het 
probleem 
niet
 met
 gevaar
 voor
 het
 vergroten
 van
 de 
klachten.

 Door 
een
 theatervoorstelling 
wordt 
het 
taboe
 inzichtelijk 
gemaakt
 en 
dankzij 
het
 aansluitende
 nagesprek
 met
 zorgprofessionals,
 patiënten 
en 
publiek
 wordt
 het
 taboe
 verder
 aan
 de 
kaak
 gesteld.
 PodiumT realiseerde deze
 eenakter/
monoloog 
“Het
 Verlies 
van 
Viviane” 
inclusief
 nagesprek in nauwe samenwerking 
met
 diverse
 ‘Centers
 of
 Excellence’
. Het Verlies van Viviane wordt ingezet op symposia, bijscholingen, kennis en discussie bijeenkomsten.

 

De Regisseur

Een interactieve podiuminterventie met acteurs. Zij spelen een scène, een zeer herkenbare situatie voor het publiek. Daarna neemt het publiek de regie in handen. Het publiek bestaat uit professionals. Dus zij hebben de kennis en de expertise om de scène om te bouwen naar een effectieve werkwijze. De acteurs zijn dienend. de moderator is helpend. Een ijzersterk concept met top acteurs voor organisaties die haar professionals de regie toevertrouwd.

Frederiek Voskens Linkedin

Volg PodiumT op twitter