Time Out Cafe

Koningin Maxima was onze bijzondere gast bij Time Out X Lieve Mark, naast Diederik Gommers, Károly Illy en ook organisaties als het SCP, RIVM, GGD en de SER .We spraken over hun toekomst en de lessen te leren uit het corona beleid. Dit event was een voorbeeld hoe belangrijk het is om jongeren mee te laten praten over beleid.

Time Out Event

Vanuit Internationaal Theater Amsterdam een live en online (hybride) versie van Time Out en voerden we het gesprek met beleidsmakers, bestuurders en studenten. Interactie op 5 niveau’s met ruim 3000 (online) bezoekers. Een absoluut niet-saaie-livestream over studieachterstand, eenzaamheid en gebrek aan perspectief onder jongeren.

Time Out Voorstelling Online

Online voorstelling met zoom. Voor en over studenten in de eerste lockdown. Acteurs spelen vanuit huis een live voorstelling met aansluitend een nagesprek. Een magische beleving en een confronterende verrassing in een tijd met alleen statische colleges en vergaderingen. Als concept op vele thema’s en doelgroepen op maat te maken.

Slaap

1 op de 4 Nederlanders slaapt niet lekker. Dat kan leiden tot concentratieproblemen, depressie, angst en zelfs obesitas. In opdracht van De Hersenstichting maakten we het theaterdebat #slaap voor zorgprofessionals uit de 1e lijn om ervaring en kennis te delen. #Slaap is ook de kickstart van het zorgprogramma Slaapstraat.

Laat Je Niet Kisten

“Ik ben meneer de vries en ik ben dood , maar nu even niet, want ik wil graag met u even terug kijken op mijn leven en dan vooral mijn sterven. Dat ging niet helemaal lekker”. Zo begint Laat je niet Kisten! In opdracht van de KNMG maakte PodiumT een interactieve theaterinterventie over stoppen met behandelen en passende zorg in de laatste levensfase.

Helder

Theaterinterventie i.o.v. Frank Bosch & Yvo Smulders ontwikkeld voor de Nederlandse Internisten Vereniging in 2016. Een interactieve sessie over wie wanneer het reanimatie-gesprek voert. En hoe?
Zelfs nu, na de Corona crisis, nog steeds actueel. Kennelijk een complex gesprek waar veel zorgprofessionals over struikelen.

KNMG Interventie Gedrag

Ontwrichtend gedrag op de werkvloer komt overal voor. Ook in de zorg. We maakten een video i.o.v overkoepelende zorgorganisaties, bedoelt om het gesprek te voeren onder alle betrokkenen. Echte verhalen, weergegeven door acteurs. Hieraan gekoppeld is er een interactieve theaterversie voor zorgprofessionals en trokken door het land

Drie Goede Vragen

Film gemaakt i.ov de FMS en Patiëntenfederatie NL. Voor dokters èn patiënten. Behorende bij de campagne: ‘Drie goede vragen’. Bedoelt om het gesprek tussen beiden te bevorderen en twee werelden bij elkaar te brengen. Deze film maakten we in samen werking met Netwerk.cc

De Regisseur

In De Regisseur spelen acteurs een scène, een zeer herkenbare situatie voor het publiek. Daarna is het publiek de regisseur. Het publiek bestaat uit professionals. Zij hebben de kennis. De acteurs zijn dienend, de moderator is helpend. Een ijzersterk concept met top acteurs voor organisaties die haar professionals de regie toevertrouwd.

Time Out Cafe - Webinar trailer

Een live gesprek van het Time Out Café ‘het enige café dat altijd open is en open blijft. Deze webinar (zoom) werd uitgezonden via een livestream. Een intens gesprek tussen studenten, bestuurders en politici over jong zijn in een lockdown. Het concept: Het Time Out Café (online) is altijd open , waar we het gesprek voeren over alle pijnpunten tijdens corona.

Voor Je Kiezen

Een interactieve theaterinterventie voor zorgprofessionals over Shared Decision Making. ‘Voor je Kiezen!’ levert de acteurs ook verwarring op tussen realiteit en fictie. Dit leidt tot verrassende ontboezemingen en hilariteit. Een optimistische muzikale voorstelling over een ernstig thema. Interactief en steeds op maat.

Woorden

Een interactief theater/filmconcept met humor en confrontatie over optimaal functioneren en het bespreekbaar maken van ontwrichtend gedrag. Gemaakt i.o.v KNMG. Een sterk concept en op maat te maken voor meerdere thema’s en voor alle doel- en beroepsgroepen. We maakten apart ook een film over dit thema i.s.m netwerk.cc

De Behandelafspraak

Film bestaande uit drie casussen gemaakt i.o.v Rijnstate Ziekenhuis i.s.m intensievist prof. dr. Frank Bosch, over het ultieme moment en plaats voor gesprek over wel of niet reanimeren. Film wordt gebruikt tijdens intervisies, workshops en congressen. Een live theaterinterventie is aanvullend bij de lancering van de film gemaakt.

KNMG ABS

Film over verslaving onder artsen. Om het gesprek te gaan voeren over drank en drugs gebruik. Gebaseerd op echte verhalen maar geanonimiseerd. Weergegeven door acteurs. Met respect voor alle betrokkenen. Te gebruiken als voorlichting en intervisies. Opdrachtgever KNMG i.s.m de ABS artsen

Hoe nu verder?

Film voor naasten van patiënten op de IC ter bevordering van het gesprek. Gemaakt i.o.v het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hoge School Arnhem Nijmegen, Ziekenhuizen Rijnstate Ziekenhuis en De Gelderse Vallei. De film is en co-productie i.s.m. Netwerk.cc Deze film ontving de Anna Reynvaanprijs.2016.

ANGST

Een mix van documentaire en theater over angst, dwangstoornissen, het taboe, het stigma en de rol van zorgprofessionals. Gevolgd door een nagesprek met deskundigen. Voor patiëntenbijeenkomsten, zorgsymposia, scholing en intervisies. Gemaakt i.o.v van zorgprofessionals in de GGZ en de ADF stichting