Een podium voor taboes

“ Jullie weten wel hoe je de kussens in de zorg moet
opschudden he” Michael Rutgers – directeur Longfonds

“In het dagelijks leven van zorgverleners doen zich regelmatig ethische problemen voor (al of niet reanimeren, incontinentie, hoever doorbehandelen?, etc). Het bespreken van deze onderwerpen en het onderwijs over hoe je deze problemen met patiënten en collega’s bespreekt is vaak lastig. In de afgelopen jaren heeft PodiumT mij op dit gebied enorm geholpen. Dat begint al met de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering zelf en de discussie na afloop tonen zij een grote mate van betrokkenheid en deskundigheid. Samen hebben wij vele onderwerpen in theaterbijeenkomsten voor grote en kleine groepen besproken. Ik kan mij niet voorstellen hoe ik dat zonder hen had moeten doen. Indirect hebben hier veel patiënten van geprofiteerd.”  Frank Bosch – Hoogleraar intensivist Rijnstate Ziekenhuis 

 

Na het zien van zeer herkenbare situaties kwamen er de nodige emoties los bij de 300 collega’s die deze voorstelling in totaal bijwoonden. Mooi hoe open jullie waren en wat een mooie gesprekken zijn er gevoerd. Het bespreekbaar maken van werkstress is zo belangrijk! Een event vanuit ons vitaliteitsprogramma LEEFVitaal! Veel dank. Ongelooflijk knap gedaan! Zo knap dat sommige medewerkers dachten dat de acteurs echt collega’s waren. Dank: Arthur Umbgrove Eva van Manen Simone van Bennekom Milan Boele van HensbroekMonique Bosbaan – HR Reward Consultant

 

Jaren geleden had ik PodiumT al eens gezien op een congres over gedeelde besluitvorming. De manier waarop zij met humor en creativiteit heel helder een aantal pijnpunten in de gedeelde besluitvorming naar voren konden brengen, is mij altijd bijgebleven. Toen ik zelf voor een congres over de behandeling van kanker iets wilde doen met het patientenperspectief en inzichtelijk maken wat het krijgen van kanker kan betekenen voor de patient en diens naasten, moest ik meteen weer denken aan die voorstelling van Podium T en heb ik contact gezocht. Het contact met Frederiek Voskens heb ik als heel prettig ervaren. Nadat ik had uitgelegd waar het congres over ging en welke punten we via hun voorstelling naar voren wilde brengen, had zij al meteen ideeën over hoe dat in te passen was in hun werkwijze. Samen hebben we geschaafd aan het op maat maken van een casus: wat zijn de belangrijkste boodschappen vanuit medisch perspectief? En hoe kun je dat op een podium brengen? Wat moet ter sprake komen in de discussie met de zaal na afloop? Wat werkt en wat is nodig om de zaal mee te krijgen? Fijn om te mogen putten uit en vertrouwen op de grote ervaring die zij hiermee hebben, zeker omdat ik het als organisator van een congres ook heel spannend vond, je wilt toch dat het een succes wordt. Daardoor is het een prachtige voorstelling geworden, met een levendige discussie achteraf en volop aanleiding tot napraten. Dank voor de fijne samenwerking! Marije Hamaker- Geriater Diakonessenhuis 

 

Wij vonden het een zeer geslaagde avond gisteren. En ook van alle bezoekers heb ik alleen maar positieve reacties gekregen over TIME OUT! Een compliment voor jou en de hele groep Podium T voor de verrassende, confronterende, grappige, heftige en mooie voorstelling! De wijze waarop jij interactie hebt met het publiek spreekt ons erg aan. Jij kan met begrip en veel gevoel en humor de juiste prikkelende vragen stellen en doorvragen. Veronica Jocker – Adviseur Vitaliteit en Ontwikkeling FCB

 

Werd er ongemakkelijk van , zo dichtbij kwam het! Wat goed dat de OR dit georganiseerd heeft.Wat me het meest geraakt heeft?” De liedjes. En dat iedereen in de zaal zo open en eerlijk durft te zijn.” Online bezoeker

 

 “In eerste instantie was er veel sceptisme over het onderwerp maar de reacties naderhand waren laaiend enthousiast. Welke achtergrond heb jij? Zijn jullie allemaal dokters? Niet?! Oh, dan hebben jullie wel goede research gedaan zeg. Zo gaat het precies bij ons.” Online bezoeker

 

“Zeg Frederiek, moet jij niet eens met de minister gaan praten” Carina Hilders – Directeur Reinier de Graaf ZH Delft

 

“Twee keer heb ik de voorstelling Time Out gezien. Live en online. En twee keer was ik onder de indruk. Spel was uitdagend. Acteurs top. Maar wat me echt raakte was de interactie. Het gesprek wat op gang werd gebracht. Studenten op het podium die spraken over eenzaamheid, over stress, over de druk van sociale media. Gedachtenwisselingen die spontaan op gang kwam omdát er gelegenheid voor werd geboden, omdat er openvragen werden gesteld. Zo simpel maar zo knap van de makers: HET podium bieden voor het gesprek.”  Geert ten Dam – Voorzitter CvB UvA

 

“Uit jullie online Time Out Cafe’s heb ik gemerkt dat jullie dit technisch heel goed in de vingers hebben.  Bij jullie loopt het soepel, goede regie mogelijkheden, soepele overgangen, registratie van het geheel, interactief etc. Mag ik vragen hoe je dat doet?”  Serge Wallagh  – Opleidingsmanager HBO ICT aan de HU